Kapitalismen kräver krig.
Detta kanske låter självklart, men är lätt att glömma bort om en läser de lögnaktiga nyhetsrapporteringarna om krigen vi omges av just nu.
Om vi bara läser dessa kan en lätt börja tro att krig är naturkatastrofer som är oundvikliga, eller att det är enskilda ledare i fjärran länder som helt enkelt har en sadistisk läggning.
Så är det ju såklart inte.
Här är några reminders som är bra att ha i bakhuvudet, när en läser om krig.

  • USA står för 31% av världens vapenexport. Alltså den överlägset största.
  • 53% av amerikanska skattepengar går till vapenindustrin
  • Under 2015 sålde Sverige vapen för 7,6 miljarder kronor till 55 länder
  • Svensk vapenexport ökar drastiskt. År 2000 exporterade Sverige krigsmateriel för 4,4 miljarder kronor. 2014 var samma siffra 8 miljarder, en ökning med nästan dubbelt så mycket
  • Sverige är en av de 20 största vapenexportörerna i hela världen.
  • Sverige säljer vapen till länder i krig, bl.a. USA, Saudiarabien och Pakistan
  • Sverige säljer vapen till länder som kränker de mänskliga rättigheterna.
    Se t.ex. punkten ovan.

Att Sveriges och USAs ekonomier är beroende av krig är solklart.
Det gör det också lätt att börja bli lite konspiratorisk angående medierna.
Är det så att vi inte får höra vad som händer i t.ex. Yemen för att vår ekonomi skulle vara så mycket sämre om vi inte sålde vapen till Saudiarabien?
Vi behöver helt enkelt krigen som dödar, splittar och tvingar människor på flykt för att få mat på borden.

Så länge Sverige är en stor vapenexportör går våra skattepengar bl.a. till  död och förstörelse. Låt oss få ett stopp på det.

erieye
Ovanpå planet sitter den svenska produkten Erieye, ett radarsystem tillverkat av Saab.
Denna produkt har varit viktig i Saudiarabiens anfallskriget mot Yemen.

yemenbombs
Bild från Yemens huvudstad Sanaa efter ett av alla bombangrepp.

Fett feministisk utrikespolitik right?

 

 

Annonser