Nato är en militär allians och förkortningen står för North Atlantic Treaty organisation, översatt på svenska Nordatlantiska fördragsorganisationen.
Nato styrs av USA och har alltid en amerikansk general som befälhavare.
Nato sägs vara till i syfte att försvara sina medlemsländer mot yttre angrepp.

Just nu talas det mycket om svenskt medlemskap.
Det skulle tydligen skydda oss mot ryskt angrepp.

I dessa förvirrade tider vill jag klargöra en sak.

NATO är inte en fin förening som skyddar världen mot onda.
Nato är inte en försvarsallians som de vill framställa sig som, utan en angreppsallians.
Detta verkar vi glömma gång på gång, fastän länder ligger i spillror efter deras senaste intrång.

Nato har en artikel i sitt föredrag som kallas artikel 5.
Den säger bl.a. ”ett angrepp mot ett NATO-land är ett angrepp mot hela alliansen”.
Den artikeln användes t.ex. när USA invaderade Afghanistan, utan att Afghanistan hade angripit USA. Of course.

Den här bloggen kommer handla mycket om Natos förbrytelser mot mänskligheten.
Det är extremt viktigt att vi pratar om Nato nu, innan vi i Sverige är helt inne.
Vi kan bara inte låta det hända. Sverige kommer inte bara bli en farligare och osäkrare plats att bo på, men också en plats som säger sig stå bakom allt det Nato gjort och gör.

nato_terrorism

 

 

 

Annonser